Om din arbetsgivare har bestämt sig för att säga upp dig från ditt arbete har du rätt till en uppsägningstid. Vilken uppsägningstid du har rätt till beror på många olika faktorer och idag ska vi försöka sprida lite ljus över dina rättigheter när det kommer till just uppsägningstid.

Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om han eller hon grovt har misskött sin anställning. Har du däremot blivit avskedad på ovissgrund så har du rätt till att få arbetet tillbaka. Skulle din arbetsgivare vara påstridig och eventuell tvist uppstår så kontakta RiVe Juridiska Byrå som är störst på arbetsrätt i Sverige. Deras jurister arbetar dagligen med liknande fall inom olika branscher.

Kollektivavtal eller LAS

Att avskeda en anställd utan att den anställda har brutit mot några regler eller misskött sig så gäller LAS. LAS är lagen om anställningsskydd och är en av de grundläggande lagarna i arbetsrätten, som innehåller olika regler om anställning, uppsägningstid och uppsägning. Syftet med lagen är att skydda anställda från eventuella tvister och säkerställa ett bra och säkert arbetsförhållande. Hur lång uppsägningstid man har beror helt på hur länge man har arbetat på företaget:

År som anställdUppsägningstid
0 – 21 månad
2 – 42 månader
4 – 63 månader
6 – 84 månader
8 – 105 månader
10+6 månader

Om du tror att din arbetsgivare har brutit mot LAS bör du kontakta RiVe. De går igenom ditt fall och om de anser att arbetsgivaren har brutit mot LAS kan de hjälpa dig att driva fallet ända till domstol. Läs mer om Rive Juridiska Byrå genom följande länk: https://www.allabolag.se/5568928369/rive-juridiska-byra-ab

Lämna ett svar