NIPT test är ett blodprov som tas från den gravida kvinnan för att analysera fostret för vissa genetiska störningar. Detta test är mycket populärt idag eftersom det är en icke-invasiv, snabb och tillförlitlig metod för att få information om fostret. I denna blogg ska vi diskutera allt du behöver veta om NIPT test.

Vad är NIPT test?

NIPT test finns i Stockholm och på flera ställen i landet och innebär samling av gravid kvinnas blodprov, vilket innehåller spår av foster-DNA. NIPT test är en genetisk analys för att upptäcka foster med Turner syndrom, Down syndrom och så vidare. Det kan också användas för att reda ut risken för Rh-inkompatibilitet och vissa sexuellt överförbara infektioner. NIPT test ger mer exakta och tillförlitliga resultat på faderskap, jämfört med andra graviditetskontroller där moderkakan testas.

Hur fungerar NIPT test?

NIPT test använder det minsta fostermaterialet som filtreras från mammablodet under graviditeten. Denna teknik kallas molekylär diagnostik och det startar med isolering av DNA från patientens plasma. Därefter utförs sekvensering, innehåller genomet. Analys av DNA-sekvensen via specifika algoritmer i programvara är sedan möjlig genom inbyggda datorer. Och slutligen kan man identifiera avvikande kromosomer eller förändrad DNA-koncentration i plasma som ett tecken på kromosomavvikelser och genetiska sjukdomar.

När och hur ofta rekommenderas NIPT-testning?

NIPT-testning rekommenderas i allmänhet för kvinnor som är i vecka tio av graviditeten och därutöver. Testet rekommenderas inte bara för kvinnor som har ökad risk att få barn med kromosomavvikelser, utan också för alla kvinnor som vill utföra testet. NIPT-testning kan utföras mer än en gång under graviditeten om det finns en ökad risk för genetiska sjukdomar. Men testet rekommenderas inte tillsammans med andra blodprover, såsom trippeltest eller dubbeltest.

Vilka är fördelarna med NIPT test?

En av fördelarna med NIPT test är att det är icke-invasivt och säkerhetsriskerna är minimala. Detta innebär att det inte finns någon risk för att barnet utvecklar ett problem under testningen till skillnad från metoder som amniocentes och CVS. NIPT-testet ger också resultaten mycket snabbare och är också mer specifikt, vilket betyder att de sannolikt är mer tillförlitliga.

Sammanfattning

NIPT test är en av de mest effektiva och pålitliga metoderna för att upptäcka genetiska sjukdomar hos foster. Testet är också icke-invasivt och säkert. Men det är viktigt att komma ihåg att ingen analysmetod är perfekt och att alla test grundligt granskas av en läkare innan beslutet att göra testet fattas. NIPT-testning är en viktig del av mödravård som blad annat utförs av Vasamamma, en barnmorskemottagning i Stockholm.