När du gör en nybyggnation eller tillbyggnation finns det krav att man gör en energiberäkning. Idag ställs det allt högre krav på sådant än vad det tidigare gjorts då gränserna för energiåtgången och värmeisoleringen ständigt ökar. En energiberäkning ska utföras inför byggprocessen och en kontroll ska även ske när byggnationen är färdigställd.

Lämna ett svar