I moderna laboratorier är säkerhetsbänkar och klimatskåp avgörande för att säkerställa en säker och kontrollerad arbetsmiljö. Dessa två typer av utrustning spelar en viktig roll i att skydda både personal och prover under vetenskapliga experiment. I denna artikel går vi igenom varför säkerhetsbänkar och klimatskåp är nödvändiga, deras funktioner och hur du väljer rätt utrustning för ditt laboratorium.

Vad är en Säkerhetsbänk?

Definition och Funktion

En säkerhetsbänk, även kallad en biologisk säkerhetsbänk eller laminar flow hood, är en arbetsstation som är utformad för att skapa en kontrollerad miljö fri från kontaminering. Den skyddar användaren, proverna och miljön från potentiella farliga ämnen som bakterier, virus och kemikalier.

Typer av Säkerhetsbänkar

Det finns flera olika typer av säkerhetsbänkar beroende på deras användning och skyddsnivå:

 1. Laminar Flow Hood: Erbjuder skydd för prover genom att blåsa steril luft över arbetsytan, men skyddar inte användaren från farliga ämnen.
 2. Biologisk Säkerhetsbänk Klass I: Skyddar användaren och miljön, men inte proverna, genom att dra in luft och filtrera den.
 3. Biologisk Säkerhetsbänk Klass II: Ger skydd för både användaren och proverna genom att filtrera in- och utgående luft.
 4. Biologisk Säkerhetsbänk Klass III: Fullständigt sluten och gasogenomtränglig bänk som erbjuder maximalt skydd för användaren, miljön och proverna.

Användningsområden

Säkerhetsbänkar används i olika laboratoriemiljöer inklusive mikrobiologi, virologi, genetik och läkemedelsutveckling. De är särskilt viktiga när man hanterar infektiösa eller potentiellt farliga material.

Fördelar med Säkerhetsbänkar

 • Skydd: Säkerställer säkerheten för laboratoriepersonalen och förhindrar kontaminering av prover.
 • Kontrollerad Miljö: Skapar en steril miljö för känsliga experiment.
 • Regeluppfyllelse: Hjälper laboratorier att uppfylla hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Vad är ett Klimatskåp?

Definition och Funktion

Ett klimatskåp är en kontrollerad miljökammare som används för att testa och lagra prover under specifika temperatur- och fuktighetsförhållanden. Det används för att simulera olika klimatförhållanden och observera hur material och produkter reagerar under dessa förhållanden.

Typer av Klimatskåp

Klimatskåp kommer i olika storlekar och specifikationer beroende på deras användning:

 1. Temperaturkontrollerade Skåp: Reglerar enbart temperaturen och används för tester som kräver stabila temperaturförhållanden.
 2. Temperatur- och Fuktighetskontrollerade Skåp: Reglerar både temperatur och fuktighet, vilket är nödvändigt för mer komplexa tester.
 3. CO2-inkubatorer: Speciella klimatskåp som också kontrollerar CO2-nivåer för cellkulturer och vävnadsodling.

Användningsområden

Klimatskåp används inom forskning och industri för en rad olika applikationer, inklusive läkemedelsutveckling, livsmedelsindustrin, elektroniktestning och materialforskning.

Fördelar med Klimatskåp

 • Precision: Ger exakta och repeterbara klimatförhållanden för pålitliga testresultat.
 • Flexibilitet: Kan användas för en mängd olika applikationer och forskningsområden.
 • Kontinuerlig Övervakning: Många moderna klimatskåp har inbyggd övervakning och dataregistrering för att säkerställa att förhållandena förblir stabila.

Hur Väljer du Rätt Säkerhetsbänk och Klimatskåp till Ditt Laboratorium?

Behovsanalys

För att välja rätt utrustning måste du först förstå dina specifika behov. Analysera vilken typ av prover du kommer att hantera, vilka säkerhetsnivåer som krävs och vilka klimatförhållanden som är nödvändiga för dina experiment.

Kvalitet och Certifiering

Se till att utrustningen uppfyller alla relevanta standarder och certifieringar. För säkerhetsbänkar, kontrollera om de följer EN 12469 eller NSF/ANSI 49 standarder. För klimatskåp, kontrollera specifikationerna för temperatur- och fuktighetskontroll.

Funktionalitet och Användarvänlighet

Välj utrustning som är lätt att använda och underhålla. Tänk på faktorer som arbetsytans storlek, belysning, filterbyten och programvaruinterfacer.

Budget

Sätt en budget men kompromissa inte med säkerheten och kvaliteten. Tänk på långsiktiga kostnader som underhåll och energiförbrukning.

Slutsats

Säkerhetsbänkar och klimatskåp är oumbärliga verktyg i varje laboratorium som syftar till att utföra exakta och säkra experiment. Genom att välja rätt utrustning kan du säkerställa både säkerheten för personalen och kvaliteten på dina forskningsresultat. Utför en noggrann behovsanalys, välj certifierad utrustning och prioritera funktionalitet och användarvänlighet för att göra det bästa valet för ditt laboratorium.