Arbetstvister är tvister som uppstår i arbetsförhållanden. En arbetstvist kan uppstå när ena parten i ett arbetsförhållande är oense vid t.ex. uppsägning, avskedning eller omplacering. Anställningstvister kan också handla om återanställningsrättigheter, så kallad prioritet eller arbetstid, löner, arbetsvillkor, anställningsvillkor, arbetsmiljö etc.

Medling inom arbetskonflikter

Medling innebär en förhandling som syftar på att lösa tvister mellan arbetsgivaren och arbetstagare eller mellan två eller flera parter som inte kan lösa konflikten själva. Medling sker vanligtvis under ledning av en opartisk ordförande, medlare eller en förlikningsman. Förmedlare i alla varianter av medling är partineutrala människor, med eller utan utbildning. I Sverige har medling både akademisk utbildning och rent yrkesutbildning.

Advokatfirman Eldrimner tillhandahåller medling för eventuella tvister, såsom kommersiella tvister och arbetstvister. Oavsett om det är arbetstvister, kontraktstvister eller liknande tvister, ger Eldrimner hjälp till företag och individer i tvister. Eldrimner tillhandahåller också medling för vårdnadstvister.

Medling går till på följande sätt: medlaren talar med båda parter, i det här fallet arbetsgivaren och arbetstagare för att bilda en uppfattning om konflikten. Vid medlingsmöte presenterar man en lösning på konflikten och i vissa fall behöver det fler möten för att ha en grund att stå på för att en lösning ska kunna tillsättas. Arbetstvister kan gå genom domstol men är oftast en lång process och vanligtvis krävs det inte en lång rättegångsprocess för att fastställa och lösa konflikter. Medlare kan lösa konflikten snabbare och arbetar på så sätt väldigt effektivt för att lösa konflikten.

Lämna ett svar