Energibrunnar är en mycket populär och effektiv metod för att producera och utvinna geotermisk energi. Förmodligen har du redan hört talas om det, men kanske inte helt säker på vad det innebär? Vi på detta blogginlägg vill hjälpa dig att få en klar uppfattning om vad en energibrunn är och hur energiborrning går till.

En energibrunn är en typ av borrad brunn som används för att utvinna geotermisk energi. Detta kan göras på ett par olika sätt, men det mest vanliga består i att borra en vertikal brunn som är cirka 100-300 meter djup. Området som väljs för borrnigen ska ha en hög temperatur i jorden – ju högre desto bättre.

Borrningen i sig brukar delas upp i tre olika steg. Först görs en markundersökning och en borrtidplan. Sedan genomförs själva borrningen och till slut installerar man en värmepump. För att man ska kunna nå en hög effektivitet på värmepumpen behövs en jämn och hög temperatur i jorden, vilket är en av anledningarna varför energiborrning kan bli kostsamt.

Under borrningsprocessen borras ett stål- eller plasthölje ner i marken. Detta för att undvika att föroreningar kommer in och så att inget vatten tränger in. Sedan borras hela vägen ner till den djupnivå som projekterats för och de borrmassor som skapas vid borrningen, kallas även spån, transporteras sedan upp till markytan för att sedan kasseras.

När själva borrningen är klar går vi vidare till det näst sista steget – installationen av värmepumpen. Värmepumpen omvandlar den geotermiska energin som samlas i brunnen till uppvärmt vatten och luft som kan användas för uppvärmning av bostäder, bebodda byggnader eller industri. Det är en mycket effektiv metod för att få nyttig energi till bostaden eller byggnaden som på ett miljömässigt hållbart sätt är betydligt mer fördelaktigt än fossila bränslen.

Sammanfattning

Vi hoppas att du nu har en bättre förståelse över vad en energibrunn är och hur energiborrning går till. Det är en process som kräver en del arbete och investeringar till en början men på lång sikt så är det en mycket hållbar metod för att producera och utvinna energi på ett miljövänligt sätt. Om du funderar på att investera i en energibrunn så är det viktigt att söka råd från erfarna proffs så att du kan få den bästa möjliga lösning som passar just din fastighets eller byggnadsstruktur.