I Sverige är bostäder skyldiga att ha en regelbunden ventilationskontroll, kallad OVK-besiktning. Syftet med denna inspektion är att se till att bostadens ventilationssystem fungerar som det ska och att det inte finns några skadliga gaser eller kemikalier i luften

Hur ofta behöher jag en OVK-inspektion?

I Sverige är alla bostäder skyldiga att ha en årlig ventilationskontroll, en så kallad OVK-besiktning. Syftet med denna inspektion är att se till att bostadens ventilationssystem fungerar som det ska och att det inte finns några skadliga gaser eller kemikalier i luften.

Vad letar OVK-inspektören efter?

OVK-inspektören kommer att kontrollera följande:

  • Att bostaden har tillräcklig tillgång till frisk luft
  • Att det inte finns någon kondens eller fuktansamling
  • Att det inte finns några farliga gaser eller kemikalier i luften
  • Att ventilationssystemet fungerar korrekt

Om någon av dessa saker inte uppfyller kraven kommer inspektören att anteckna detta och rekommendera vad som behöver göras för att åtgärda problemet.

Varför är det viktigt att utföra en OVK-inspektion?

Det finns några skäl till varför det är viktigt att utföra en OVK-inspektion. Först och främst är det viktigt att se till att luften i ditt hem är ren och fri från skadliga ämnen. För det andra är det viktigt att se till att ditt ventilationssystem fungerar som det ska för att undvika kondens och fuktbildning. Slutligen kan du genom att ha en årlig OVK-inspektion fånga upp eventuella problem tidigt och åtgärda dem innan de blir större problem. Detta kan exempelvis påverka en kommande energideklaration.

Sammanfattningsvis är OVK-inspektioner viktiga eftersom de säkerställer att luften i ditt hem är ren och fri från skadliga ämnen, att ditt ventilationssystem fungerar som det ska och att eventuella problem upptäcks i ett tidigt skede. Om du bor i Sverige ska du se till att få din årliga OVK-besiktning utförd av en kvalificerad besiktningsman.