En av de mest kända och distinkta dräkterna i kyrkan är stolan. Stolor är en lätt och ofta färgglad rektangulär klädesbit som bärs över nacken och hänger ner en bit fram och bak på kroppen. För många har den blivit symboliskt för prästernas tjänst och är lika viktig som deras kjolar eller rockar. I detta inlägg kommer vi att diskutera lite mer ingående vad en stola är och varför präster bär dem.

En stola är en lång, smal band av färgat tyg som kan vikas eller plisseras. Den bärs runt prästens nacke och hänger ner fram och bak. Stolan är ett av de mest kända religiösa kyrkliga kläderna och används inom alla kristna samfund. Färg, mönster och design på stolorna varierar beroende på det specifika kyrkosamfundet, men varje färg och varje generation av färger tilldelas en specifik innebörd. Till exempel används lila under advents- och fastetiden, rött under påsktiden och vitt vid högtider. Andra färger kan användas vid olika helgdagar, liksom guld och silver.

Stolan har sina rötter i det antika romerska riket, där dignitärer bar en liknande klädesplagg för att uttrycka makt och auktoritet och också skilja sig från allmänheten. Under medeltiden utvecklades stolan till att bli ett viktigt religiöst plagg. Prästerna i denna epok bar långa mantlar som kunde stelna i kyrkans kalla luft, så stolan togs fram som ett sätt att hålla nacken varm. Stolan utvecklades sedan till en symbol för prästernas tjänst och status.

Det finns många symboliska tolkningar av stolan. En av de mest populära är att stolan symboliserar prästens ämbetsverk, och är således lika viktig som kragen. Det symboliserar prästens härbärger och ansvar när han eller hon utför sakramentala handlingar som att döpa, konfirmera, gifta och begravda. Prästen bär stolan som omfamnar sitt kall och som ett tecken på att han eller hon är redo att utföra uppgiften.

Stolans färg har också en djup religiös betydelse. Till exempel representerar rött blodet som Kristus utgöt på korset, och vitt symboliserar helighet och renhet. Lila representerar sorg och reflektion, guld representerar rikedom och ära, och grönt symboliserar fruktbarhet och tillväxt.

En annan symbolisk tolkning av stolan är den liturgiska säsongen. För varje liturgisk säsong används en specifik färg av stolan. Under advents- och fastetiden, bär prästerna en lila stola medan en rosa stola används under den fjärde söndagen i advent. På påsktiden byter prästerna till en röd stola under påskveckan och att vitt under påskdag. Till jul används en vit eller en blå stola.

Stolan är ett viktigt religiöst plagg och har många djupa symboliska betydelser. Den representerar prästernas ämbetsverk och är lika viktig som kragen. Stolan symboliserar också sorg, reflektion, helighet, renhet och tillväxt. Om du någonsin är intresserad av att lära dig mer om den katolska kyrkan eller dess prästers roll i kyrkan, kan du också undersöka de olika stolorna och vad de representerar. Att förstå de djupare symboliska betydelserna bakom stolan kan hjälpa dig att få en bättre förståelse av vad som gör denna kyrkliga klädsel så viktig. Är du på jakt efter andra prästkläder eller exempelvis kristna böcker rekommenderar vi Arken.