Arbetstid

I Sverige har vi något som kallas för arbetsrätt. Det är en lag som styr allt som har med anställningar att göra. En av de saker som styrs av arbetsrätten är din arbetstid. I Sverige finns det nämligen lagar som säger hur mycket eller lite du får jobba. I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt som du behöver veta om din arbetstid.

Gräns på 40 timmar

Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden inte överskrida 40 timmar per vecka. Det finns dock jobb som kräver att du jobbar mer än 40 timmar vissa veckor. Då säger lagen att man kan räkna med den genomsnittliga arbetstiden spritt över 4 veckor. Alla veckor räknas från och med måndagen om inget annat angetts.

Detta innebär att det kan vara okej för arbetsgivaren att låta dig jobba mer än 40 timmar en vecka om du sen får jobba mindre än 40 timmar en annan vecka.

Sammanlagd arbetstid

Detta gäller dock bara den ordinarie arbetstiden. Det finns också något som kallas för sammanlagd arbetstid. Här räkna man också in jourtid, övertid och nödfallsövertid, för att nämna några exempel. Den sammanlagda arbetstiden får inte överskrida 48 timmar per vecka i genomsnitt under fyra månader. Det kan dock hända att kollektivavtalet på ditt jobb anger andra regler, i så fall får du själv kolla upp det.

Brott mot arbetstidslagen

Om din arbetsgivare bryter mot arbetstidslagen rekommenderar vi att du kontaktar RiVe Juridiska Byrå. RiVe är specialister på allt inom arbetsrätten och har hjälp hundratals människor att få rätt mot sina arbetsgivare under åren. Det tar tid att sätta dig in i lagarna och det är inte lätt att vinna i en domstol. Det är därför vi tycker att du ska ta hjälp av RiVe i stället för att försöka kämpa på egen hand. Vi kan garantera att resultatet kommer bli mycket bättre.

Lämna ett svar