Om du är fastighetsägare är det viktigt att få regelbundna överlåtelsebesiktningar utförda på din fastighet. Oavsett om du bor i Stockholm eller Dalarna kan överlåtelsebesiktningar kan hjälpa till att identifiera eventuella problem med fastigheten och se till att den är i gott skick. Det är också viktigt att låta utföra en överlåtelsebesiktning när du säljer eller köper en fastighet. Detta bidrar till att säkerställa att processen går smidigt och att det inte blir några överraskningar för någon av de inblandade parterna.

Vad är överlåtelsebesiktning och varför är det viktigt?

Överlåtelsebesiktningen är ett tillfälle för en ny fastighetsägare att granska och godkänna eller avvisa den nuvarande fastighetens skick. Husbesiktningen bör vanligtvis vara schemalagd inom 30 dagar från köpet och bör genomföras av både säljaren och köparen. Innan inspektionen börjar, bör besiktningsmannen granska fastigheten för eventuella skador eller skador som uppstått sedan tidigare Överlåtelseprotokoll har gjorts. Köparens Överlåtelseinspektion är mycket viktig eftersom det är den enda tiden under köpet då köparen granskar och godkänner eller avvisar fastigheten i dess nuvarande skick. Detta är viktigt eftersom det gör det möjligt för köparen att upptäcka eventuella problem med fastigheten innan köpet slutförs.

Var har man tillgång till en överlåtelseinspektion?

Överlåtelsebesiktning finns i hela Sverige, men olika företag ansvarar för olika regioner. Svenskfastighetsbesiktning.se ansvarar till exempel för Överlåtelsebesiktning i Västerås, Stockholm och Dalarna. Överlåtelsebesiktning används för att bedöma en fastighets skick innan den överlåts till en annan ägare. Besiktningsrapporten identifierar eventuella brister eller problem som måste åtgärdas innan överlåtelsen kan ske. Detta kan bidra till att undvika oväntade kostnader eller problem efter det att överlåtelsen har genomförts. Överlåtelsebesiktning är en viktig del av överföringsprocessen och bör inte förbises.