Hybrida kontor och bättre arbetsmiljöutbildning

Att gå en föreläsning inom bättre arbetsmiljöutbildning är ett första steg för att påbörja systematiskt arbetsmiljöarbete för dig som arbetsgivare. Arbetsgivaren har ansvaret för att se till så att arbetsmiljön eftersträvas enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Känner du dig osäker och behöver uppdatera dig på området så finns det inledande föreläsningar men även workshops, vilket är en bra kombination som befäster kunskaperna. Detta ger dig bättre förutsättningar till att aktivt komma gång med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Pågår det en förändringsprocess med arbetare som ska komma tillbaka från distansarbete och vill fortsätta under det hybrida kontorets former av flexibla kontor. Då kommer en kurs inom denna typ av förändningsledning komma väl tillpass så återgången sker under bästa former.