Skifferplattor är ett populärt val när det gäller skiffertrappor och väggar av skiffer eftersom det är mycket vackert och hållbart. skiffer är en finkornig, lövad metamorf bergart som härrör från en ursprunglig sedimentär bergart av skiffertyp som består av lera eller vulkanisk aska genom regional metamorfism av låg kvalitet. Skiffertrappor är mycket populära eftersom skiffer är väderbeständigt och lätt att rengöra. När det gäller skifferväggar blir de alltmer populära eftersom folk börjar inse hur tålig skiffer är. skiffer kan hålla livet ut om den behandlas på rätt sätt och förseglas regelbundet.