En av Sveriges mest populära ledarskapsutbildningar är den s.k. UGL-utbildningen. UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och fokuserar på att förbättra ledarskap och grupparbete. Utbildningen riktar sig till både chefer och anställda som jobbar i grupp. När man jobbar i grupp är det viktigt med en bra kommunikation och att alla i gruppen får komma till tals. För dig som är gruppledare är det viktigt att ha kunskaper kring hur en grupp fungerar och hur du kan hantera situationer som kan uppstå inom gruppen. I grupper förekommer det ofta konflikter mellan medlemmarna och dessa konflikter påverkar produktiviteten och negativt, vilket kostar företaget pengar. Att alla i en grupp ska komma överens med varandra är ingen lätt uppgift då det alltid finns några som under inga omständigheter kan samarbeta fullt ut. Som ledare måste du hantera och förebygga att sådana situationer uppstår, men för att kunna göra det på ett effektivt sätt måste ledaren ha vissa kunskaper om hur man ska hantera situationen.

Genom att gå en utbildning i ledarskap hos Corecode får du grundläggande kunskaper inom konflikthantering, feedback och kommunikation vilket är väldigt viktigt för gruppens samarbete. I UGL-utbildningen lär du dig om de destruktiva strukturerna och verktygen som förekommer på arbetsplatser, samt de verktyg som kan användas för att lösa dessa problem. I fördjupningskursen inom UGL läggs stort fokus på din personliga utveckling och ökar dina kunskaper om grundläggande förutsättningar som krävs för att kunna leda en grupp effektivt och smidigt. Alla som innehar en ledarroll inom sitt företag bör gå en sådan här kurs då det förr eller senare kommer att dyka upp situationer som måste hanteras på ett korrekt sätt. En felaktig hantering av situationen kan leda till att de parter som är i konflikt kan tappa förtroende för dig som ledare, vilket är det sista du vill.

Lämna ett svar