Har du ett företag men känner att arbetsmiljön skulle behöva ett upplyft. Då kan du ta kontakt med Kompetensutveckla. Kompetensutveckla är ett företag som är specialiserade på arbetsmiljö och ser hur viktigt det är med en bra arbetsmiljö på ett företag. En bra arbetsmiljö gör så alla anställda blir gladare vilket i sin tur resulterar i bättre välmående och bättre resultat när det gäller arbetet. Så en bra arbetsmiljö gynnar både företaget ekonomiskt och de anställdas hälsa.

Kompetensutveckla erbjuder en mängd olika utbildningar och en av dessa är BAM. BAM – Bättre Arbetsmiljö är en utbildning där du kommer lära dig hur viktigt det är med en bra arbetsmiljö och samarbete mellan arbetsgivare, säkerhetsrepresentanter och anställda. Denna utbildning finns att göra antingen två, tre eller fem dagars fysiskt men nu har de även en en dagars online utbildning. Utbildning ges på många orter runt om i hela Sverige för att du så enkelt som möjligt ska kunna ta dig dit. Kompetensutveckla kan även komma ut till ditt företag ifall ni är flera som behöver utbildningen. BAM är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning och det är inte så konstigt då det gör sån stor skillnad på ett företag.

Känner du att du hade vill ta arbetsmiljön till nästa nivå på ditt företag är det Kompetensutveckla du ska ta kontakt med. De har även andra utbildningar som exempelvis Bas p/u och SAM.

Lämna ett svar