Om din bostadsrättsförening är nybyggd så kan föreningen kalla på en slutbesiktning efter två år, en så kallad garantibesiktning eller tvåårsbesiktning som det också kallas.

Garantin ger ett bra skydd för husägaren, och om reparationer krävs ska entreprenören vara ansvarig. Under den tvååriga garantiperioden behöver husägaren inte betala några avgifter. Defekter och andra defekter måste dock upptäckas innan garantiperiodens slut. Om fel och utelämnanden upptäcks efteråt är dessa korrigeringar vanligtvis inte tillgängliga gratis. Efter att garantiperioden löpt ut är den enda effektiva metoden att husägaren bevisar att entreprenören var försumlig och gjorde ett stort misstag.

Besiktus utför garantibesiktning och även andra entreprenadsbesiktningar som husbesiktning så kontakta dem när det är dags för en slutbesiktning till din bostadsrättsförening! Det gäller även dig som nyligen byggt ett hus och behöver en kontrollbesiktning för att se om det finns eventuella brister eller andra fel som kan skada sen vid en slutbesiktning.

Är garantibesiktning nödvändig?

Reglerna för garantiinspektioner är frivilliga. Enligt AB-ABT har ingen av parterna en formell skyldighet att kräva garantiinspektioner. I det här fallet är Brf den part som huvudsakligen kan dra nytta av inspektionen, så det är mycket intresserat av att ringa innan garantiperioden löper ut. Om din Brf väljer att inte utföra garantiinspektioner är entreprenören fortfarande ansvarig för de fel som uppstår under garantiperioden. Men då måste föreningen bevisa att felet inträffade före garantiperiodens utgång, vilket vanligtvis är nästan omöjligt.

Lämna ett svar