Att skriva akademiska texter och vetenskapliga artiklar är inte lätt. Många gör slarvfel och syftningsfel som kan göra texten svår att förstå och i vissa fall helt oläslig. Att översätta texten från Svenska till Engelska för att publicera den i en internationell studie eller tidning är vanligt när det gäller vetenskapliga texter.

När man skriver en akademisk text måste man vara opersonlig och saklig i sitt språk. Detta är svårare än vad det låter och det är lätt att missa när man skriver texten. Ett enkelt tips för att texten ska bli opersonlig är att söka igenom hela texten efter personliga pronomen som exempelvis ”jag”, ”vi” och ”dem”.

Ifall ni behöver hjälp med översättning, korrekturläsning eller språkgranskning av vetenskapliga texter erbjuder Gullvi Nilsson Översättningar den här typen av tjänster.

Översättning – Inte så lätt som det låter

Att översätta något låter kanske inte så svårt när det finns smidiga verktyg som Google Translate. Att använda Google Translate för vetenskapliga texter är idag inte ett bra alternativ då det ofta uppstår grammatiska fel och konstiga meningsuppbyggnader. Ifall dina engelska kunskaper inte är i toppklass kan det vara värt att anlita en översättare som är inriktad på vetenskapliga texter, uppsatser och doktorsavhandlingar.

Språkgranskning – En djupare version av korrekturläsning

Att språkgranska innebär att granska en text på många olika punkter. Till skillnad från korrekturläsning inkluderar språkgranskning syftningsfel, upprepningar och även att korrekta termer används för sammanhanget.

Gullvi Nilsson Översättningar

Gullvi Nilsson har lång erfarenhet av översättning, språkgranskning och korrekturläsning av vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

Lämna ett svar