När du säljer ett hem behöver du en energideklaration som visar byggnadens energieffektivitet.

Vad är då en energideklaration?

En energideklaration är registrerad hos Boverket och är avsedd att minska energibehovet i byggnader och ge en tydlig indikation på ett huss totala energiprestanda. Det är klassat efter vilken typ av energi som används och vilken av de fyra svenska klimatzonerna huset ligger i. Syftet är att göra det lättare och mer rättvist att jämföra fastigheter, oavsett bostadsort i landet, samtidigt som de mest effektiva och miljövänliga energikällorna belönas. Om något behöver göras för att minska energieffektiviteten, föreslås också ändringar som är kostnadseffektiva och inte påverkar den inre miljön negativt.

Energideklarationer som görs efter den 1 januari 2014 måste också innehålla en energiklass i en skala som är mellan A-G. Idag klassificeras byggnader med energiförbrukning som uppfyller kraven för nya bostäder C. Energideklarationen, eller som det även kan kallas, energiberäkning, utförs i stort sett alltid av en kontrollansvarig.

Ansvaret hos säljaren

Har ett energikrav i kraft vid försäljningstillfället. Om ett energikrav görs vid annonseringen måste information om energiprestanda inkluderas i marknadsföringen. Energideklarationen presenteras för spekulanter och ges till den slutliga köparen före köpet. Energideklaration giltig i 10 år.

Om en säljare inte uppfyller lagkraven kan säljaren ansöka om dem hos kommissionen för bostäder, konstruktion och stadsplanering. Underlåtenhet att följa order kan leda till straff. Köparen har också rätt att göra en energiberäkning på säljarens bekostnad vid köp av bostadsfastigheten inom 6 månader från bosättningsdagen. Det finns inget energidokument, det finns flera sätt att hantera situationen. Mäklare ger råd om vägval och hur man anpassar försäljningskontrakt efter energibehov.

Vad gäller vid bostadsrätter?

Det är inte riktigt samma regler när det kommer till bostadsrätter som gäller vid ett hus exempelvis. Detta då det är bostadsrättens ägare att se till så att en energiberäkning görs innan försäljningen av bostaden. Det vill säga att det är föreningen till bostadsrättens ansvar att se till så att en korrekt energiberäkning görs, men sen att säljaren av bostadsrättens ansvarar över att energideklarationens information påvisas i annonsen.

Lämna ett svar