Hanterar ditt företag kemikalier? Då är det viktigt med rätt information och att alla har rätt utbildning. Detta är något som Amasis hjälper dig med. Amasis är ett företag som erbjuder utbildningar och konsulteringstjänster inom just kemikaliehantering. Idag saknar många företag en kemikaliekonsult vilket kan sluta väldigt dåligt. För myndigheter och klienter ställer höga grav på kompetens, säkerhetsrådgivare och dokumentation vid exempelvis transport och försäljning av kemikalier. Enligt ett EU-direktiv ska företag som hanterar och transporterar farlig gods ha en säkerhetsrådgivare. Detta är för att motverka olyckor när dessa kemikalier och föremål hanteras.

ADR-utbildning

Som sagt så om ditt företag ska transportera kemikalier och farligt gods är det viktigt att ni genomgått en ADR-utbildning. Denna utbildningen är något som Amasis erbjuder. Under an ADR-utbildning kommer ni gå igenom risker och vad som kan hända vid hantering av kemikalier. Utbildningen strävar även efter att förebygga olyckor men också vad du ska göra ifall du råkar ut för en olycka. För om farliga ämnen kommer ut i naturen, på någons egendom eller på dig själv är det viktigt att veta vad man ska göra.

Behöver ditt företag utbildningar eller konsulttjänster för hantering av kemikalier är det Amasis du ska ta kontakt med. Med många års erfarenhet kan du vara säker på att tjänsterna är av världsklass.

Lämna ett svar