Nyligen så publicerades en artikel i sydsvenskan där det framkom problem hos Atellica som används i Region Skåne. De använde sig av det nya analysinstrument för att testa prover. Den nya labbtekniken strulade och gjorde så att provsvar dröjde i upp till fem timmar vilket var provsvar på viktiga analyser gällande hjärtskademarkörer. Detta har lett till att flera i personalen på Atellica sagt upp sig.

Bioteknik kombination av biologi och teknik

Prover sätts vanligtvis i en autoklav som analyserar prover och lämpar sig för analys- och mikrobiologilaboratorier, forskningsinstitut, läkemedelsindustrier och sjukhus. Bioteknik är vanligt inom labbteknik och det är en kombination av biologi och teknik. Det handlar främst om hur man använder biologi i till exempel tekniska lösningar. Använd celler för att skapa något tekniskt. Bioteknik är ett mycket brett område som verkar inom flera områden. Bioteknik handlar främst om medicin och medicin, men det kan också handla om bioteknisk mat. Alexander Fleming upptäckte penicillin, som har haft en enorm inverkan på vår överlevnadshistoria, och detta är också en av de viktigaste upptäckterna i bioteknikens genombrott.

För att lyckas uppfinna och till och med skapa bioteknik behövs laboratorieutrustning. Milmedtek är ett företag som tillhandahåller högkvalitativ laboratorieutrustning för laboratorieteknik och industriell teknik. De tillhandahåller produkter som klimatkammare, klimatskåp, säkerhetsbänkar, precisionsvågar och anaeroba kamrar.

Lämna ett svar