Separations- och vårdnadstvister är relativt vanliga i Sverige, för idag har ungefär en fjärdedel av barnen under 18 år föräldrar som inte bor under samma tak. I Sverige drabbas cirka 60 000 barn av separationen av sina föräldrar varje år. Bland dessa separationer resulterade cirka 7 000 ärenden i lösning av vårdnadstvister. Huvudregeln för vårdnadstvister (enligt ”föräldrabalken”) är att föräldrar måste dela vårdnaden, men i de flesta fall kommer vårdnadstvist att leda till ensam vårdnad av barnet.

Viktigt att tänka på vid en vårdnadstvist

Innan vårdnadstvisten blir aktuell är det bäst att försöka nå en överenskommelse med den andra föräldern genom Familjerätten som är en kommunal instans. Familjerätten kan hjälpa föräldrar att delta i samtal om bostäder, vårdnadshavare och kontakt. Utgångspunkten när det gäller vårdnad, kontakt och boende är att barnets bästa ska stå i centrum. Det finns ingen mall för barnets bästa, utan det skiljer sig åt i varje fall.

Hur går huvudförhandlingen till?

Om det inte går att nå en överenskommelse om barnets vårdnad och boende, är det dags att inleda en tvist. Detta sker genom en stämning som skickas in till tingsrätten. Ansökan ligger till grund för stämningen, och sedan har den andra föräldern möjlighet att svara på innehållet som beskrivs i stämningen. Om en överenskommelse inte kan nås i detta skede, kommer tingsrätten att schemalägga en dag för rättegång. I rättegången är det viktigt att ha tillräckliga bevis för att stödja ditt påstående i en vårdnadstvist. Om du tycker att den andra föräldern är olämplig bör du använda bra bevis för att bekräfta detta. Ett vittne som kan bevisa att den andra föräldern är ohälsosam kan till exempel vara ett bra bevis. Om den andra föräldern ljög för dig och din lämplighet som förälder är det bäst att vara lugn och svara på fel påstående på ett sakligt och metodiskt sätt. Detta är en bra strategi som gör att domstolen kan förstå dig väl.

Lämna ett svar