Numera investerar fler och fler städer i cykeltransporter istället för fossildrivna fordon för att äntligen uppnå en fossilfri värld. Hur ska övergången till fossilfria fordon gå till? Det finns många vägar att ta och en av dessa vägar är att bygga ut cykelvägar, cykelparkering och underlätta för alla som har cyklar. Detta är ett steg i rätt riktning i våra städer runt om i landet. Ute på landet kommer det behövas en annan strategi då de är mycket mer beroende av motorfordon.

Nederländerna är ett land som verkligen satsar på cykling i städerna. Cykelinvesteringarna började på 1970-talet, då nya cykelfält blev separerade från vägar och trottoarer. Detta var ett stort steg i rätt riktning och de senaste åren har de vidtagit nya åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Ett sätt Nederländerna har använt att locka fler människor att börja cykla är att sänka skatten på affärsresor med cirka 19 eurocent för varje cyklad kilometer. För många övriga länder låter detta helt galet, men statistiken visar att strategin är mycket effektiv.

I Sverige bygger vi ett samhälle där cykling blir ett ekonomiskt och miljövänligt sätt att tjäna pengar på. När antalet cyklar i samhället ökar och samhället anpassas för cyklar, ökar efterfrågan att kunna lagra och parkera cyklar. För personer som bor i lägenheter kräver källarutrymmet mer cykelutrymme. Detta betyder att fastighetsägaren måste utöka utrymmet, men detta kan vara svårt då det inte går att exempelvis slå ner en vägg i källaren. En lösning på problemet är att investera i smarta cykelställ i källaren som exempelvis cykellift eller tvåvånings cykelställ. Svenska Cykelrum är experter på cykelparkering och lagringslösningar för cyklar. De tillhandahåller kompletta lösningar för nya byggnader och befintliga hus för hyresgäster, lägenheter och företag.

Lämna ett svar