Att vara målare är inte bara ett verk av estetiskt värde utan också lika viktigt som människor och material. Några minuter kan vara skillnaden på katastrof och en allvarlig händelse. Genom att förhindra spridning av brand eller förhindra uppkomst av brand hjälper vårt brandskyddssystem till att upprätthålla stort värde.

Svenska Fog erbjuder brandskyddsmålning i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. I händelse av brand sväljer den brandsäkra färgen till ett skumlager upp till ca 5 cm tjockt, beroende på mängden färg. Det fin celliga skumskiktet undertrycker effektivt flödet av värme till substratet. Vid sprutning av brandhämmande beläggningar är det viktigt att tänka på att beläggningen har utrymme för expansion för att erhålla tillräckligt brandskydd vid brand. Brandbeständiga beläggningar för stålkonstruktioner är lämpligast i upp till 60 minuters brandskydd. Konstruktioner med större väggar kan dock vara brandsäkra i 90 minuter.

Brandtätning passivt och aktivt skydd mot brand

Förutom brandskyddsmålning så erbjuder Svenska Fog brandtätning och fogning. Om det är en hyreshus eller ett kontor måste de flesta byggnader vidta någon form av brandskyddsåtgärder. Med passivt brandskydd byggs någon form av brandskydd in i huset. Det kan vara en eld eller en svullen eldkula för att förhindra att rök och eld släpper ut.

När du bygger ett hus måste det ha god lufttäthet och brandmotstånd. En av de vanligaste och bästa anslutningsmetoderna i Göteborg är den prefabricerade anslutningen. Naturligtvis beror det på att de flesta hus du bygger idag är prefabricerade. Dörrar och fönster är saker som ofta är sammankopplade i prefabricerade strukturer, beroende på strukturen kan de anslutas på en eller båda sidor.

Lämna ett svar